Kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 được thủ tướng phê duyệt

Kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 được thủ tướng phê duyệt

image 2024-04-10-10-15-11-47
 
Ngày 1/4/2024 Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8).

Mục đích & yêu cầu

Mục đích

– Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Xây dựng lộ trình tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án/dự án đáp ứng các mục tiêu đã đề ra của Quy hoạch điện VIII, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế – xã hội theo từng thời kỳ, đảm bảo điện đi trước một bước.

– Thực hiện chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo để giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần hướng tới các mục tiêu đã cam kết theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam.

– Xác định các giải pháp thu hút đầu tư phát triển điện lực theo Quy hoạch điện VIII trong thời kỳ quy hoạch; cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc triển khai thực hiện.

– Định hướng cho các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc phối hợp với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan để thực hiện hiệu quả Quy hoạch điện VIII.

Yêu cầu

– Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII phải bám sát mục tiêu, định hướng của Quy hoạch điện VIII, cụ thể hóa được các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 500/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đảm bảo phát triển nguồn điện cân đối theo vùng, miền, hướng tới cân bằng cung – cầu nội vùng; đảm bảo tính khả thi, đồng bộ và linh hoạt trong phát triển nguồn/lưới điện phù hợp với bối cảnh, nguồn lực quốc gia.

– Xác định cụ thể tiến độ và nguồn lực thực hiện các đề án/dự án ưu tiên về hoàn thiện chính sách, pháp luật, tăng cường năng lực khoa học công nghệ của ngành điện trong thời kỳ quy hoạch.

– Xác định cụ thể danh mục, tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện quan trọng, ưu tiên của ngành điện bao gồm lưới điện liên kết khu vực trong thời kỳ quy hoạch; danh mục, tiến độ các dự án năng lượng tái tạo (thủy điện nhỏ, điện gió trên bờ, điện sinh khối, điện sản xuất từ rác…) cho từng địa phương tới năm 2025.

– Huy động tối đa các nguồn lực và sự tham gia của các thành phần kinh tế để phát triển điện lực.

– Đảm bảo tính tuân thủ, kế thừa, đồng bộ với các quy hoạch ngành/kế hoạch thực hiện quy hoạch cấp quốc gia được duyệt, đảm bảo tính liên kết, thống nhất trong thực hiện.

image 2024-04-10-10-17-02-14
 

Nội dung Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII

Danh mục các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành tới năm 2030

Công suất nguồn điện năng lượng tái tạo của các địa phương/vùng và danh mục các dự án nguồn điện tới năm 2030

Các loại hình nguồn điện khác tới năm 2030

Danh mục các dự án lưới điện truyền tải và liên kết lưới điện khu vực

Chương trình phát triển điện nông thôn, miền núi và hải đảo

Kế hoạch phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo

Danh mục các đề án/dự án ưu tiên và hoàn thiện chính sách pháp luật và tăng cường năng lực của ngành điện

Nhu cầu sử dụng đất tới năm 2030

Nhu cầu vốn đầu tư tới năm 2030

Giải pháp thực hiện quy hoạch

 

 

 

CRC GROUP

CRC SOLAR chuyên cung cấp, thi công và triển khai lập dự án lắp đặt pin mặt trời cho các vị trí: Khu công nghiệp, khu dân cư, nhà máy điện mặt trời. Phù hợp với tất cả mọi nhu cầu về quy mô và kích thước.

XEM THÊM

Tuyển dụng

Hỏi đáp

Thư viện ảnh

TẠI VIỆT NAM

Address: Lô 9, đường số 1, Khu công nghiệp Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
02186 259 232/0982 484 803
admin@crcsolar.com.vn

TẠI VIỆT NAM

Address: 104/140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
02186 259 232/0982 484 803
admin@crcsolar.com.vn